Fotografie, a prawa autorskie

Jak chronić się przed kradzieżą zdjęć w Internecie? Czy w ogóle można to zrobić? Czy naniesienie znaku wodnego z logo firmy w zupełności ochroni naszą własność, w tym przypadku fotografie przez nas wykonane? Zdjęcia, w których została zawarta nasza koncpecja, przekaz. Czy wystarczy regulamin strony, który przecież chroni prawa autora? 

Co grozi osobom za złamanie praw autorskich? Nie od dziś wiadomo, że ustawy dotyczące praw autorskich w Polsce, to regulacja prawnoautorska będąca najsurowszą w Europie. Autor zdjęć, mimo podpisu czy loga naniesionego na zdjęciu w momencie zauważenia wykorzystania swojej własności u kogoś innego ma pełne prawo do dochodzenia swoich przywilejów, które w zależności od rangi naruszenia może domagać się usunięcia zdjęć z internetu albo żądać finansowego odszkodowania będącego swoistą zapłatą za wykonaną pracę (usługa fotograficzna).


Pomimo nakładanych dużych kar w związku z kradzieżą fotografii i tak zdażają się przypadki "pożyczania" zdjęć bez wiedzy ich właściciela. Proceder działań w związku z wykorzystaniem naszej własności (w tym przypadku zdjęć) reguluje rozdział 14 o Odpowiedzialności karnej. Już w Art.116 paragraf 1. (czytamy) Kto bez uprawnienia albo wbrew jego warunkom rozpowszechnia cudzy utwór w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, artystyczne wykonanie, fonogram, wideogram lub nadanie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Dalej dowiadujemy się że kara może być jeszcze surowsza, w momencie kiedy dana osoba wykorzystała zdjęcia celem zwiększenia swojego majątku. O tym mówi kolejny paragraf art.116. Tak też w drugim paragrafie widnieje zapis 2. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w ust. 1 w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Wgłębiając się dalej w  prawo autorskie zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w momencie zagrożenia autorskich praw osobistych cudzym działaniem twórca może żądać zaniechania tego działania. W razie dokonanego niegodnego naśladowania czynu można zażądać, aby osoba, która dokonała naruszenia usunęła jego skutki oraz by złożyła publiczne oświadczenie w tym zakresie.

fot. pixabay