Ułatwienia w handlu ziemią rolną

Swoboda obrotu ziemią rolną będzie co nieco większa. To bardzo dobra wiadomość dla wszystkich tych, którzy mieli w planach nabycie ziemi w urokliwej aranżacji przyrody, z dala od chaosu i zgiełku. Do dnia 25 czerwca br roku obrót gruntów rolnych dotyczył jedynie osób posiadających status rolnika indywidualnego. Ponadto swobodny obrót ziemią uwzględniał działki o powierzchni do 0,3ha.

Swoboda obrotu ziemią rolną będzie co nieco większa. To bardzo dobra wiadomość dla wszystkich tych, którzy mieli w planach nabycie ziemi w urokliwej aranżacji przyrody, z dala od chaosu i zgiełku.

Do dnia 25 czerwca br roku obrót gruntów rolnych dotyczył jedynie osób posiadających status rolnika indywidualnego. Ponadto swobodny obrót ziemią uwzględniał działki o powierzchni do 0,3ha.

Od dnia 26 czerwca br w życie weszła nowelizacja, która wprowadza ogromne ułatwienie dla chcących zakupić ziemię rolną, nie będąc rolnikiem. Głównym punktem noweli jest zwiększenie możliwości nabycia nieruchomości rolnej, aż do 1ha.

Jak podaje Polska Agencja Prasowa: "Ustawa nie wprowadza ograniczeń co do liczby kupowanych działek w mieście, natomiast na terenie wiejskim na cele nierolne będzie można kupić tylko jedną działkę. Gdy powierzchnia nabytej ziemi (działek) przekroczy 1 ha, trzeba będzie prowadzić działalność rolniczą i nie będzie można jej zbyć przez 5 lat.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa nadal będzie miał prawo pierwokupu działki zarówno na terenie wsi jak i miasta.

Według nowych przepisów nabywca gruntów rolnych będzie musiał prowadzić gospodarstwo rolne przez 5 lat, a nie jak dotychczas przez 10 lat. Możliwe będzie zbycie takich gruntów przed upływem 5 lat za zgodą dyrektora KOWR w drodze decyzji administracyjnej, a nie przez sąd.

Nowelizacja rozszerza też katalog osób, na rzecz których może być zbyta nieruchomość -  rodzeństwo rodziców oraz pasierbów. Za zgodą dyrektora KOWR nieruchomości rolne będą mogły nabywać uczelnie na cele dydaktyczne oraz państwowe lub samorządowe osoby prawne na cele publiczne".

Ograniczenia w obrocie ziemią zostały wprowadzone m.in. przez ustawę z 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

 

Autor: OLINT.PL/źródło PAP

fot. pixabay