Konkurs "Dom z marzeń"

Biuro Nieruchomości OLINT ogłasza konkurs plastyczny dla Dzieci wraz z Rodzicami pod hasłem "Dom z marzeń". 
 
Uczestnicy konkursu mają za zadanie samodzielne wykonanie rysunku na bloku technicznym w formacie A-3 bądź grafiki w postaci cyfrowej jpg.
 
Prace konkursowe wraz z podpisaną kartą zgłoszenia (ta jest jednoznaczna z akceptacją regulaminu konkursu) należy dostarczyć na adres: Biuro Nieruchomości OLINT, ul.Węgrzynowicza 11 84-300 Lębork bądź przesłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
Termin oddania lub przesłania prac upływa 15.05.2018r.

 

 

R E G U L A M I N

Konkursu Plastycznego „Dom z marzeń”

Biuro Nieruchomości OLINT ogłasza konkurs pod hasłem

"Dom z marzeń"

ORGANIZATORZY:

- Biuro Nieruchomości OLINT

CELE KONKURSU:

- kształtowanie postaw twórczych

- wzmacnianie więzi rodzinnych

- rozwijanie kreatywności uczestników konkursu

ADRESACI KONKURSU:

- Dzieci wraz z Rodzicami

- Rodzice wraz z Dziećmi

TECHNIKA I WYMIAR PRAC:

- Przedmiotem konkursu jest wykonanie rysunku, grafiki itp o tematyce "Dom z marzeń" na bloku technicznym w formacie A-3 lub w postaci cyfrowej w pliku jpg.

- Praca wykonana ma być samodzielne.

TERMIN:

- Termin oddania lub przesłania prac upływa 15.05.2018r. (prace prosimy przesyłać lub dostarczać na adres: Biuro Nieruchomości OLINT, ul.Węgrzynowicza 11 84-300 Lębork. Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 17:00. Natomiast prace cyfrowe należy wysłać na adres: biuro @ olint.pl

- Każdy uczestnik  może zgłosić do konkursu 1 pracę.

OCENA PRAC:

- Oceny prac konkursowych dokona jury powołane przez organizatorów.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW:

- Ogłoszenie wyników i wręczenie nagrody nastąpi w dniu 21.05.2018 r. o godz. 10:00 w siedzibie Biura Nieruchomości OLINT.

- Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej organizatorów oraz Social Mediach Biura Nieruchomości OLINT.

OPIS PRAC:

- Uczestnik wypełnia metryczkę pracy i przykleja na odwrocie pracy. W metryczce zawarte są dane autora pracy oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

- Każda praca powinna być opisana czytelnie wg wzoru pismem drukowanym:

Imię i nazwisko ........................................

Miejscowość ............................................

Tytuł pracy ..............................................

Tel kontaktowy ........................................

POSTAWIENIA KOŃCOWE :

- Prace niezgodne z regulaminem, zniszczone - nie będą brane pod uwagę.

- Praca powinna być wykonana samodzielnie.

- Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje do dnia zakończenia

Konkursu.

- Podpisanie karty zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu.

- Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 2007 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) uczestnicy konkursu lub ich przedstawiciele ustawowi wyrażają zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Organizatorów Konkursu danych osobowych uczestników podanych w formularzu zgłoszeniowym na potrzeby przeprowadzenia Konkursu.

- Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za nieprawidłowe wpisanie danych przez uczestników Konkursu.

- Wszystkie nadesłane prace pozostają do dyspozycji organizatorów.

NAGRODY:

- Kwalifikacji prac konkursowych dokona Jury powołane przez organizatorów.

- Spośród prac konkursowych zostanie wyłoniona jedna, najlepsza.

PRAWA ORGANIZATORÓW:

- Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikowania danych osobowych uczestników konkursu (imię, nazwisko, miejscowość) oraz ich prac konkursowych.

Prace konkursowe pozostaną własnością organizatorów konkursu

 

Zapraszamy do udziału!

 

fot pixabay