Mieszkanie Dla Młodych w 2018 roku.

Każdy chciałby mieć swoje M. Dlaczego więc tak ciężko jest rozstać się z pomieszkiwaniem u Rodziców, bądź z wynajmowanym lokalem? Odpowiedź jest prosta mały koszt utrzymania lub brak pełnej kwoty na zakup wymarzonego mieszkania.

 

Warto jednak przypomnieć, że w zbliżającym się 2018 roku jest ostatnia szansa na dopłaty w ramach programu "Mieszkanie Dla Młodych". Wcześniej jednak istotną kwestią jest zebranie wszelkich potrzebnych dokumentów ...

  

 

Intensywne przygotowania najlepiej rozpocząć już teraz, niż czekać do końca roku 2017 bądź początku 2018. Powód? Chętnych jest ogrom. A poza tym pieniądze na dopłatę wyczekanego M, skończą się w przeciągu raptem kilku dni. Zwłoka w tym przypadku nie jest dobrym doradcą.

 

Program MdM przed beneficjentami nie stawia zbyt wygórowanych warunków.

 

- należy mieć nie więcej niż 35 lat (nie dotyczy to osób wychowujących 3 i więcej dzieci)

 

- jeśli w planach jest zakup pierwszego mieszkania (warunek nie dotyczy osób wychowujących 3 i więcej dzieci)

 

- i jeśli nie posiadamy pieniędzy na wymagany przez bank tzw. wkład własny

 

Jednak nie wszystkie mieszkania kwalifikują się do dopłat - mieszkanie musi mieć maksymalnie 75 mkw. (85 mkw. dla rodzin z trójką dzieci), a dom do 100 mkw. (110 mkw. dla rodzin z trójką dzieci).

 

Dopłata w ramach programu wynosi od 10 do 30%. W zależności czy beneficjent jest singlem czy jest w związku małżeńskim czy nieformalnym. Należy zapamiętać, że beneficjentom przysługuje jednorazowe dofinansowanie w wysokości 5% na spłatę kredytu, którym w rodzinie urodzi się lub zostanie przysposobione trzecie lub kolejne dziecko do 5 lat od dnia zakupu lokalu mieszkalnego.

 

Wniosek o dodatkowe dofinansowanie należy złożyć do 6 miesięcy od urodzenia się albo przysposobienia dziecka. Wsparcie pieniężne może zostać wykorzystane tylko i wyłącznie na spłatę kredytu za lokal mieszkaniowy. W przypadku wcześniejszej spłaty wymienionych wyżej 5% wartości kredytu, bank nie pobiera dodatkowych opłat.

 

Natomiast z limitu zwolnione są osoby, wychowujące co najmniej troje dzieci, które są małoletnie, pobierają zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną i uczące się, mające nie więcej niż 25 lat.

 

Ale są i haczyki. Dopłata na MdM może zostać zabrana jeśli nastąpi:

 

- odstąpienie przez jedną ze stron od zakupu nieruchomości lub budowy domu,

 

- nabycie praw własności do innego lokalu mieszkalnego przed upływem 5 lat,

 

- spłacony kredyt przed upływem 5 lat,

 

- wyłudzony kredyt hipoteczny,

 

- zmiana przeznaczenia mieszkania w ciągu 5 lat od zakupu nieruchomości,

 

- sprzedaż lub zrzeczenie się współwłasności nieruchomości w ciągu 5 lat,

 

- wynajem, pod wynajem lub użyczenie nieruchomości przed upływem 5 lat od zakupu.

 

Każdy kto złapie, którykolwiek z powyższych podpunktów będzie musiał oddać dofinansowanie, a kwota zwrotu przeważnie jest liczona na podstawie czasu pozostałego do okresu 5 lat od dnia uzyskania dofinansowania.

 

Mieszkanie dla Młodych skierowane jest z założenia do młodych ludzi, dlatego każda osoba, która spełnia warunki rządowego dofinansowania, powinna rozważyć wzięcie w nim udziału. Zyskać, można naprawdę wiele.

 

fot.pixabay