Od 01 września 2015 roku wcielony po modernizacji został rządowy program dopłat dla młodych Polaków, którzy pragną kupić własne mieszkanie lub dom i chcą zaciągnąć na ten cel kredyt hipoteczny. Do tej pory można było skorzystać z projektu wyłącznie przy zakupie nieruchomości z rynku pierwotnego i nie wszystkim to odpowiadało. W niektórych miejscowościach brakuje inwestycji deweloperskich i rynek budowlany rozwija się bardzo powoli. W takich sytuacjach młodzi mieszkańcy nie mogli skorzystać z ulgi.

Nowe zmiany pozwalają na poprawę tej sytuacji i pomoc możemy uzyskać nie tylko na zakup nowego mieszkania czy domu ale również : mieszkań, domów powstałych w wyniku przebudowy lub adaptacji, a nie tylko budowy. Będą mieli możliwość dofinansowania do wkładu własnego członkowie spółdzielni mieszkaniowych, którzy podpiszą z nią umowę na budowę mieszkania i na tej podstawie wniosą wkład budowlany do spółdzielni w celu uzyskania prawa własności mieszkania. Zniesiono obowiązek pierwszego zamieszkania dla osób i rodzin wychowujących co najmniej troje dzieci . Powierzchnia użytkowa mieszkania, która zalicza się do programu to 75 m2 i 85 m2 dla wychowujących co najmniej troje dzieci. Powierzchnia użytkowa domu to 100 m2 i 110 m2 dla wychowujących co najmniej troje dzieci. Limity cenowe będą wynosiły 90 % wskaźnika kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych w danej gminie.

Kredyt hipoteczny w programie MDM zaciągnąć mogą osoby w związku małżeńskim, osoby samotne wychowujące dzieci, single. Ponadto jeśli osoba ubiegająca się o kredyt mimo dofinansowania nie ma zdolności kredytowej, do wniosku przystąpić może członek rodziny lub dowolna osoba nie przekraczająca 35 roku życia (nie dotyczy rodzin wielodzietnych). Osoby pozostające w związku partnerskim razem nie mogą przystąpić do programu MDM.

Dofinansowanie w programie „Mieszkanie dla Młodych” wynosić będzie:

- 10 % dla osób nabywających mieszkanie lub dom, które nie są posiadaczami dzieci

- 15 % dla osób kupujących mieszkanie lub dom, które na dzień złożenia wniosku wychowują przynajmniej jedno dziecko.Program MDM po w/w zmianach pozwoli mieszkańcom mniejszych miejscowości na dofinansowanie do własnego ,,M” gdzie budownictwo mieszkaniowe nie jest rozwinięte. Na rynku nieruchomości w powiecie lęborskim wybór mamy bardzo duży. Wiele w obecnej chwili rozpoczętych jest inwestycji deweloperskich a i na rynku wtórnym jest w czym wybierać. Ważne jest to aby wybrać profesjonale biuro nieruchomości, które przeprowadzi nas przez cały proces bez obaw i wątpliwości. Jeżeli wybierzemy ofertę mieszkania lub domu z zasobów biura nieruchomości mamy gwarancję bezpieczeństwa, że dana nieruchomość nie jest obciążona. Czasem jednak bywa tak, że w danej ofercie biura nie znajdziemy nic dla siebie i w tym momencie możemy skorzystać z „BEZPIECZNEGO ZAKUPU”. Wskazujemy wyszukaną przez siebie ofertę a doświadczony pośrednik przeprowadza nas przez proces finansowania i zakupu nieruchomości. Taką pomoc można otrzymać Biurze Nieruchomości „Olint” w Lęborku. Zapraszam! Należy pamiętać, że pomoc w uzyskaniu kredytu na zakup własnej nieruchomości jest BEZPŁATNA.